Компютърна поддръжка, хардуерни и софтуерни решения за бизнеса. Хостинг и облачни решения
VSV
VSV Computers
Професионални IT услуги & Консултиране
Общинска администрация гр. Раковски
rakovski.bg

Общинска администрация гр. Брезово
brezovo.bg

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Раковски
mbal.rakovski.biz

Център за психично здраве гр. Пловдив
cpz-plovdiv.com

Сдружение МИГ-Раковски
mig-rakovski.eu

Сдружение МИГ-Братя Даскалови
mig.brezovo.bg

ДГ "Радост" - с. Стряма
cdg-radost.com

ДГ "Първи юни" - гр. Раковски
odz-1uni.com

ДГ "Щастливо детство" - гр. Раковски
dg-shtastlivo-detstvo.com

Професионална гимназия "Златю Бояджиев" - гр. Брезово
pg.brezovo.bg